Your browser does not support JavaScript!
研究發展處
~ ~ 歡迎來到經國學院研究發展處~ ~
分類清單
人體研究倫理審查(IRBC)

國立彰化師範大學研究倫理審查委員會網址:http://rec.ncue.edu.tw/ploy/ploy_view.asp?ClassID=502

輔仁大學人體研究倫理委員會網址:http://irb.rdo.fju.edu.tw/

序號 標題 日期 點選次數
1 2021-01-14
2 2021-01-08
3 2020-09-07
4 2020-05-15
5 2020-04-20
6 2020-04-20
7 2020-04-01
8 2020-02-03
9 2020-01-20
10 2020-01-20
11 2018-11-26